โปรโมชั่น

Promotion One


หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
10,000 บาท
หีบสติ๊กเกอร์ฐาน 3 ชั้น
15,500 บาท
หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
13,500 บาท
หีบผ้าตาดทอง/เงินเรียบฐาน 3 ชั้น
18,500 บาท
หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
21,500 บาท
หีบทรงธรรม MDF ฐาน 3 ชั้น
42,500 บาท
หีบไม้สักเกษตรฐาน 3 ชั้น
49,000 บาท

Promotion Silverรายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์
6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
7. หีบธรรมดา ,หีบขอบเทพพนม ,หีบขอบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ,หีบขอบเทพพนมฐาน 2 ชั้น

Promotion Goldรายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
7. หีบขอบเทพพนมฐาน 3 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ ,หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น ,หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

Promotion Platinumรายละเอียด
1. บริการรถรับส่ง
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
5. ดอกไม้จันทร์ + ดอกเชิญ
6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
7. หีบขอบไม้สัก, หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ,หีบทองในสีแดงแกะลายเทพพนมและหงส์ฐานปูน ,หีบไม้สักทรงธรรม (ไม้สักเกษตร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น