หีบศพ


หีบศพของ บริษัท สุริยา คอฟฟิน จำกัด เป็นหีบศพที่ออกแบบจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านการ ผลิตและการจัดจำหน่ายหีบศพมานานมากกว่า 40 ปี โดยมีการพัฒนารูปแบบของหีบศพให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เรามีหีบศพมากกว่า 99 แบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ไม่ว่าจะเป็นหีบศพแบบธรรมดา, หีบศพแบบขอบเทพพนม, หีบศพแบบฐานเทพพนม 1 ชั้น, 2 ชั้น และ 3 ชั้น ฯลฯ รวมทั้งเรายังมี หีบศพแบบพิเศษที่ผลิตด้วยวิธีที่พิถีพิถัน ประณีต และใส่ใจในวัสดุที่นำมาทำทุกอย่าง เช่น หีบศพแบบผ้าตาดเรียบ – ย่น, หีบศพปรับอากาศ, หีบศพไม้สักแท้, หีบศพแกะลายปิดทอง, หีบศพมุกข์, หีบศพกระจกไม้สักแท้ และหีบศพจำปา เป็นต้น ทั้งหมดนี้ออกแบบและทำด้วยวัสดุที่ดีที่สุดเพื่อเป็น บ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่ท่านรักได้หลับอย่างสบายไปชั่วนิรันดร์

 สุริยา คอฟฟิน มีหีบศพหลายแบบดังนี้

 • หีบขอบเทพพนม
 • หีบขอบเทพพนมฐาน 1 ชั้น
 • หีบขอบเทพพนมฐาน 2 ชั้น
 • หีบขอบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
 • หีบขอบเทพพนมฐาน 4 ชั้น
 • หีบขอบเทพพนมฐาน 5 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
 • หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินเรียบเต็มใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินเรียบเต็มใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองเรียบเต็มใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองเรียบเต็มใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดเงินย่นเต็มใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าตาดทองย่นเต็มใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 2 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกเงินฐาน 2 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกเงินฐาน 3 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 2 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงินฐาน 2 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกน้ำเงินฐาน 3 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกขาวฐาน 2 ชั้น
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกขาวฐาน 3 ชั้น
 • หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
 • หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าลูกไม้เต็มใบฐาน 2 ชั้น
 • หีบผ้าลูกไม้เต็มใบฐาน 3 ชั้น
 • หีบปรับอากาศธรรมดา
 • หีบปรับอากาศติดลาย
 • หีบขอบไม้สักเก่า
 • หีบไม้สักฐาน 2 ชั้น
 • หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น
 • หีบขอบไม้เนื้ออ่อน
 • หีบไม้สักเนื้ออ่อนฐาน 3 ชั้น
 • หีบทรงธรรม MDF ฐานเตี้ย พ่นสีขาว ครีม
 • หีบไม้สักทรงธรรม
 • หีบไม้เนื้อแข็ง ขาสิงห์แกะลายมังกร
 • หีบไม้สักขาสิงห์แกะลายมังกร
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งแกะลายองุ่น
 • หีบทองในไม้สักแกะลายองุ่น
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งแกะลายกอบัว
 • หีบทองในไม้สักแกะลายกอบัว
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งสีขาวแกะลายพิกุลและเทพพนม
 • หีบทองในไม้สักสีขาวแกะลายพิกุลและเทพพนม
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งสีแดงแกะลายพิกุลประดับกระจก
 • หีบทองในไม้สักสีแดงแกะลายพิกุลประดับกระจก
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งสีขาวแกะลายเทพพนมและหงษ์
 • หีบทองในไม้สักสีขาวแกะลายเทพพนมและหงษ์
 • หีบทองในไม้เนื้อแข็งสีแดงแกะลายเทพพนมและหงษ์
 • หีบทองในไม้สักสีแดงแกะลายเทพพนมและหงษ์
 • หีบกระจกไม้เนื้อแข็งแกะลายเปลวไฟปิดทอง
 • หีบกระจกไม้สักแกะลายเปลวไฟปิดทอง
 • หีบกระจกมุกลายเปลวกระจกทลาย
 • หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด(มุกทึบ)
 • หีบมุกแกะลายสระบัว
 • หีบมุกแกะลายพิกุล
 • หีบจำปาไม้ปาติเกิ้ล
 • หีบจำปาไม้สัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น